2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Kamu Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı

Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu / Seçmeli Sorumlu Öğretim Üyesi Gün Saat Sınıf Dersin                           Açıldığı

Bölüm

KHYL 5572 Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu  

Seçmeli

 

Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ

 

Çarşamba

 

10.30-13.20

 

C010

Tezli / Tezsiz

Yüksek                             Lisans

Programları

KHYL 5575  

Ticari Ceza Hukuku

 

Seçmeli

Dr.           Öğretim       Üyesi           Candide ŞENTÜRK  

Salı

 

15.30-18.20

 

C013

Tezli / Tezsiz

Yüksek                             Lisans

Programları

KHYL 5563  

Devlet Doktrinleri

 

Seçmeli

Dr. Öğretim Üyesi Bahar Konuk SOMMER  

Çarşamba

13.30-16.20  

C123

Tezli / Tezsiz

Yüksek                             Lisans

Programları

KHYL 5582  

Tıp Ceza Hukuku

 

Seçmeli

 

Dr. Öğr Üyesi Candide ŞENTÜRK

 

Pazartesi

 

13.30-16.20

 

C009

Tezli / Tezsiz

Yüksek                             Lisans

Programları

KHYL 5568 Ceza              Muhakemesi              Hukukunda Temel Haklara Müdahale  

Seçmeli

 

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Cuma

 

19.30-22.20

C123 Tezli / Tezsiz

Yüksek                             Lisans

Programları

HKYL 5588  

İhale Hukuku

 

Seçmeli

 

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR

 

Perşembe

 

08.30-11.20

 

C123

Tezli / Tezsiz

Yüksek                             Lisans

Programları

KHYL 5586 Kişisel       Verilerin                    Korunması

Hukuku

 

Seçmeli

 

Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK

 

Perşembe

 

12.30-15.20

 

C123

Tezli / Tezsiz

Yüksek                             Lisans

Programları

KHYL 5592  

Afet Hukuku

 

Seçmeli

 

Dr. Öğretim Üyesi Onur KAPLAN

 

Pazartesi

 

16.30-19.20

 

C123

Tezli / Tezsiz

Yüksek                             Lisans

Programları

 

OHYL 505

 

Hukukta Yöntem

 

Zorunlu

 

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Perşembe

 

16.30-19.20

 

C123

Tezli / Tezsiz

Yüksek                             Lisans

Programları

KHYL 5574 Vergi   Uyuşmazlıklarının   Çözüm Yolları  

Seçmeli

Dr.           Öğretim        Üyesi           Yıldırım TAYLAR  

Cuma

 

13.30-16.20

 

C009

Tezli / Tezsiz

Yüksek                             Lisans

Programı

 

KHYL 5550  

Tez

 

Zorunlu

 

Tezli

Yüksek                              Lisans

Programı

KHYL 5560  

Proje

 

Zorunlu

 

Tezsiz

Yüksek                              Lisans

Programı

KHYL 5540  

Seminer

 

Zorunlu

 

Tezli

Yüksek                              Lisans

Programı